122/75 หมู่ 5 ต.บางกร่าง,
เมืองนนทบุรี 11000

(02) 023 6317
info@aimsuccess.co.th

ข่าวสารน่ารู้

      ข้อควรระวัง ในกรณีหักลดหย่อนบิดามารดาผู้มีเงินได้

      1. กฎหมายให้สิทธิในการลดหย่อนภาษีแก่บุตรได้เพียงคนเดียว ตามตัวอย่างด้านล่างครับ

      ตัวอย่าง นาย A มีพี่น้องคือ B และ C สามารถแจ้งขอลดหย่อนได้ดังนี้

      กรณีนาย A ใช้สิทธิหักลดหย่อนทั้งบิดาและมารดาไปแล้ว นาย B และ C จะไม่สามารถแจ้งขอลดหย่อนได้

      กรณีนาย A ใช้สิทธิลดหย่อนเฉพาะบิดา นายB หรือ C คนใดคนหนึ่งสามารถแจ้งขอลดหย่อน มารดาได้

      2. บิดามารดาต้องมีอายุครบ 60 ปี ในปีภาษีที่หักลดหย่อน กรณีการนับอายุจะต้องนับให้ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีภาษีที่ต้องการแจ้งขอลดหย่อนเท่านั้น

      3. บิดามารดาต้องไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,001 บาท หากเกินไม่สามารถลดหย่อนบิดามารดาได้ เป็นอย่างไรบ้างครับ

            ดูเงื่อนไขของกฎหมายแล้วอย่าลืมตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนการขอลดหย่อนข้อดังกล่าวนี้นะครับ ส่วนกรณีที่มีพี่น้องหลายคนจะต้องตกลงกันให้ได้ครับว่าใครจะเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์ หากไม่สามารถตกลงกันได้สรรพากรแจ้งว่าบุตรผู้มีเงินได้ทุกคนไม่มีสิทธิ์หักลดหย่อนข้อนี้ครับ